Kroppedal Museum graver efter fortiden i Kongsholmparken

HOFOR har planer om at lave våde enge i Kongsholmparken. Inden arbejdet går i gang undersøger arkæologerne området for at se om de kan finde spor af fortiden


Fremtidens regnvandshåndtering kan føre til arkæologiske fund i Kongsholmparken. HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, skal i gang med at lave våde enge i Kongsholmparken for at håndtere regnvand i Albertslund på en mere sikker måde. Inden det arbejde starter, så undersøger arkæologer fra Kroppedal Museum området for mulige spor af fortiden.

Mange borgere på Vestegnen bruger Kongsholmparken til leg, løb og en gåtur med hunden. I den næste tid vil parken dog se noget anderledes ud. Arkæologer fra Kroppedal Museum graver søgegrøfter for at se, om de kan finde spor af fortiden. Og der er sandsynlighed for, at der vil blive gjort nogle fund i området.

"Vi har tidligere fundet et menneskekranie fra oldtiden og bopladser fra både bondestenalder, bronze- og jernalder tæt på det berørte område i Kongsholmparken. I Kongsholmparken kan vi være heldige at finde spor af tidligere bosættelser eller måske ofringer i mosen", siger arkæolog og museumsinspektør Mads Drevs Dyhrfjeld-Johnsen, Kroppedal Museum.

Arkæologerne starter søgningen nu, fordi HOFOR har planer om at lave området om til våde enge. Når man starter et større projekt på en grund, skal arkæologer have lov til at kigge med ifølge museumslovgivningen. Når arkæologerne er færdige i området, starter HOFOR med at etablere diger og gøre klar til de våde enge.

I fremtiden skal vand fra kanalen gennem Albertslund ledes gennem vandhaverne og ud i Kongsholmparken. Parken vil i tørre perioder blot have et par mindre vandhul, men kan opsamle 55.000 m3 regnvand, når et skybrud eksempelvis rammer byen.

"Næste år går HOFOR og Albertslund Kommune i gang med at renovere kanalen gennem Albertslund. Ved at inddrage Kongsholmparken i regnvandshåndteringen får vi sikret Albertslund Centrum bedre mod oversvømmelse. Samtidig vil det vand, vi sender videre i Vejleå, være renere", forklarer projektleder hos HOFOR, Helle Kay.

Arkæologerne begynder forundersøgelsen i starten af august og forventer at arbejde i området et par uger. I slutningen af august tager Kroppedal Museum stilling til om der skal yderligere udgravninger til i området. Når arkæologerne er helt færdige starter HOFORs arbejde, som kommer til at tage omkring fire måneder. Under HOFORs arbejde, vil der være områder, som er afspærret, men det er stadig muligt at gå en tur i parken. Medmindre arkæologerne gør helt ekstraordinære fund, så vil Kongsholmparken være færdig i sommeren 2016.