Grundlisteudvalget skal udpege nye lægdommere

Inden 1. april 2015 skal vi i Albertslund Kommune finde 92 personer til grundlisten


Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2019.

Landsretten vælger, ved lodtrækning fra en grundliste, lægdommere som er nævninge og domsmænd, til byretten og landsretten.

Lægdommere virker i straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud – det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.

Hvem vælger personer til grundlisten?

Grundlisteudvalget er politisk valgt og har ansvaret for at udpege personer til grundlisten. Udvalget består af 5 personer:

• Else Boel, Socialdemokraterne
• Helle Hornbæk Hansen, Det Konservative Folkeparti
• Marianne Kristensen, Socialistisk Folkeparti
• Tina Graugaard, Venstre og
• Ebbe Rand Jørgensen, Enhedslisten.

Grundlisteudvalget skal sikre, at de personer, der udpeges til grundlisten, udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af befolkningen i Albertslund Kommune for så vidt angår alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og erhvervsmæssig status.

Hvem kan blive nævning eller domsmand?

Alle danske statsborgere som har valgret til folketinget, kan blive nævning eller domsmand. Man kan dog ikke blive udtaget, hvis man:

• Er dømt for alvorlige lovovertrædelser,
• Af helbredsmæssige årsager (f.eks. blindhed eller døvhed) ikke kan varetage opgaven,
• Fylder 70 år inden udgangen af 2019 eller
• Er minister, advokat, advokatfuldmægtig, ansat i centraladministrationen, ved domstolene, anklagemyndigheden, politiet, fængselsvæsenet eller Statsforvaltningen m. fl.

Hvad er der særligt brug for?

Albertslund Kommune har især brug for unge i alderen 18 – 30 år og personer med anden etnisk baggrund end dansk.

Fristen for at tilmelde sig er fredag den 13. marts 2015.

Alle interesserede kan dog rette henvendelse til Per Vesten Pedersen på telefon 43686054 eller sende en mail med dit telefonnummer til per.vesten.pedersen@albertslund.dk.

Du skal være opmærksom på, at ikke alle interesserede kan være sikre på at blive udpeget til grundlisten.

De personer som bliver udtrukket til at være lægdommere, får direkte besked fra Østre Landsret.

Hvis du vil læse mere om hvervet som lægdommer, kan du se mere på Domstolsstyrelsens hjemmeside