Krav om gensidig forsørgelsespligt for samlevende afskaffes fra 1. januar 2016

Kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende, der modtager enten kontant- eller uddannelseshjælp, afskaffes fra 1. januar 2016, jf. lov nr. 1522 af 27. december 2014.


Det betyder, at hvis din samlever er i arbejde og ikke modtager hjælp til forsørgelse, skal din samlever ikke længere indsende sin lønseddel hver måned, da din hjælp til forsørgelse vil ikke længere blive modregnet din samlevers indtægt og/eller formue. Sidste gang din samlevers lønseddel skal indsendes, er lønseddel for december 2015.

Du kan læse mere om reglerne for modtagelse af kontanthjælp og uddannelseshjælp på hjemmesiden.

Har du spørgsmål til, hvad det betyder for din sag, er du velkommen til at kontakte Borger & Ydelsescentret.