Flere områder er overgået til Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark har fra den 1. maj 2015 overtaget flere områder fra kommunen.


Siden den 1. maj har Udbetaling Danmark stået for:

  • Fleksydelse
  • Delpension
  • Efterlevelseshjælp
  • International sygesikring
  • Begravelseshjælp

Det betyder, at udstedelse af EU-sygesikringskort og særlige sundhedskort, lovvalgafgørelse om social sikringsland og udveksling af sygesikringsdokumenter med udenlandske myndigheder ikke længere varetages af kommunen.

EU-sygesikringskortet skal du fortsat selv bestille på Borger.dk.

Ansøgning om begravelseshjælp sker ved digital selvbetjening på Borger.dk. Det er dog muligt at få bedemanden til at hjælpe med ansøgningen om begravelseshjælp.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål.

Du kan finde information og kontaktoplysninger på www.borger.dk.