Budgetkatalog i høring

Administrationens forslag til budgetkatalog er i høring indtil den 19. august 2015.


Administrationens forslag til budgetkatalog for 2016 er nu færdigt og videregivet til Kommunalbestyrelsen som input til de kommende forhandlinger om budget 2016. Det er et led i den budgetproces, som et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog på mødet i februar. Budgetkataloget indeholder en række forslag, som kan være med til at skabe råderum til omprioriteringer og nye tiltag og sikre en robust økonomi, så Albertlund Kommune bliver mindre afhængig af særtilskud og andre tilskudsordninger.

Læs budgetkataloget

Alle borgere og øvrige interessenter har frem til den 19. august 2015 mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger til budgetkatalogets konkrete forslag. Det kan ske ved enten at skrive en kommentar på albertslund.dk/budget2016 eller at sende en mail til budget@albertslund.dk. Kommentarerne/svarene vil indgå i det videre arbejde med budget 2016.

Forhandlingerne om budget 2016 går for alvor i gang efter sommerferien, og senest den 15. oktober 2015 skal den endelig budgetaftale for 2016 være forhandlet på plads.