Borgerrådgiver startet i Albertslund Kommune

Albertslund har i fællesskab med Glostrup Kommune ansat en borgerrådgiver. Borgerrådgiverens tid skal deles ligeligt mellem de to kommuner. Med den nye borgerrådgiver ønsker Albertslund Kommune at styrke dialogen med borgerne. Borgerrådgiveren er ansat uafhængig af kommunens øvrige forvaltning for at sikre, at borgersager bliver vurderet med neutrale øjne.


Borgerrådgiver startet i Albertslund Kommune - Albertslund Kommune

Et ansættelsesudvalg med politikere fra både Albertslund og Glostrup Kommune var helt enige om, at Pernille Bischoff er den rigtige kandidat til stillingen som ny borgerrådgiver.

Pernille Bischoff er uddannet jurist med en mangeårig erfaring på relevante lovområder, og så har hun også direkte erfaring fra en tidligere ansættelse hos borgerrådgiveren i Københavns Kommune. Borgerrådgiveren kan bl.a. hjælpe borgerne med at finde rette vej i forvaltningen, kan fungere som mægler i konfliktsituationer og kan vejlede borgerne om klagemulighederne inden for det offentlige system.

Efter en indkøringsperiode har borgerrådgiveren åbnet for borgerhenvendelserne fra starten af maj måned. Det er Pernille Bischoffs  ønske , at borgerrådgiveren ikke kun er et kontor ved rådhuset, men at hun kan komme rundt og deltage aktivt i arbejdsgangene sammen  med kommunens borgere og ansatte.

 

Læs mere om borgerrådgiveren, træffetider osv.