Bredt flertal bag budgetaftale

15 ud af 21 medlemmer af Kommunalbestyrelsen, fem ud af syv partier, står bag budgetaftalen for 2015 i Albertslund Kommune. Således står Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre bag aftalen. Overskrifterne for budgetaftalen er ifølge borgmester Steen Christiansen, at en robust økonomi skal give plads til et løft af børneområdet og fortsat fokus på byens fornyelse.


Budgetaftale 2015 - Albertslund Kommune

Parterne underskrev onsdag den 1. oktober budgetaftalen for 2015. Om aftalen siger borgmester Steen Christiansen (A):

"Jeg er glad for, at det er et bredt flertal i kommunalbestyrelsen, der står bag aftalen. Det giver et stærkt afsæt for byens udvikling de næste år med børn som det vigtige omdrejningspunkt. Over de næste fire år tilfører vi børneområdet mere end 20 mio. kr., bl.a. til flere pædagoger i daginstitutionerne, wifi i SFO'erne og en ny kunstgræsbane ved Stadion. Jeg glæder mig også over, at der med denne budgetaftale er enighed om boligpolitikken i Albertslund og bred opbakning til byens fornyelse. "

For at lette børnefamiliernes hverdag videreføres den øgede åbningstid i daginstitutionerne. Socialrådgivere på alle skolerne og opgradering af legepladser er andre af de tiltag på børneområdet, der er prioriteret i budgetaftalen.

Byens udvikling er i fokus, bl.a. i form af udvikling af Hyldagergrunden til boligområde, der afsættes penge til at sætte skub i et udviklingsprojekt omkring Vridsløselille Statsfængsel sammen med Staten og en videreudvikling af Hersted Industripark.

For at skabe råderum til de politiske visioner, er det desværre også nødvendigt med en række budgetreduktioner. Steen Christiansen siger:

"Det er vigtigt med en robust økonomi som grundlag for at realisere de politiske visioner. Det betyder desværre også, at vi i budgetaftalen har måttet blive enige om en række budgetreduktioner, bl.a. på det specialiserede socialområde."

Tilfredse forligsparter
Samlet set er det en række tilfredse forligsparter, der sætter følgende ord på budgetaftalen.

Lars Gravgaard fra det Konservative Folkeparti (C) siger:

"Med udgangspunkt i ordene "mennesker først" tiltræder vi dette forlig. Mennesker først er et gennemgående træk i budgetaftalen og det er specielt glædeligt at folkeskolen og sundhedsområdet går fri, og at der ingen besparelser sker på idræts- og det frivillige område, tværtimod så kommer det frivillige beredskab ind i budgettet. Foruden at sætte mennesker først, så er det godt at forligspartnerne er enige om, at der skal ses på muligheden for at ændre St. Vejle å til fordel for en bedre vandkvalitet og dermed også en mulighed for et mere varieret fiske- og planteliv, til gavn for borgerne i Albertslund."

Brian Palmund fra Venstre (V) siger om budgetaftalen:

"Vi er meget tilfredse med den budgetaftale vi har indgået. Vi har fået væsentlig indflydelse på den økonomiske linje og fået indrømmelser på en række mærkesager, herunder bl.a. inklusion på skolerne, flere idrætsfaciliteter og seniorboliger. Det lykkedes også at frede ledelsen i dagplejen, der var på bordet til det sidste. Vi har leveret et budget der hænger sammen i alle fire år, uden stigning i gæld og skatter. Det er en aftale med et kraftigt borgerligt tilsnit, som afspejler kommunalbestyrelsens nye sammensætning efter kommunalvalget. Nu venter der en masse politisk arbejde med at folde aftalen ud i praksis og vi glæder os til at tage fat på opgaven."

Leif Pedersen (F) sætter disse ord på endnu en budgetaftale med SF som forligspart:

"I SF er vi, trods de dystre forudsætninger der lå forud for forhandlingerne, glade for, at det er lykkedes at finde midler til at hæve rådighedsbeløbet for de fattigste pensionister. Vi er tillige meget tilfredse med, at der nu både kommer en borgerrådgiver og en gældsrådgiver som kommunale tilbud. Med et budget der samlet set betyder besparelser, kan det ikke blive lutter glæde i SF, vi havde allerhelst set en budgetaftale, der ikke indeholdt serviceforringelser. "

Det Radikale Venstres Jacob Juul Pedersen (B) fremhæver, at de radikale arbejder for et Albertslund, hvor der er brug for alle og ikke bare plads til alle. Han siger:

"Vi har alle et ansvar for at sikre, at der bliver brug for os, men kommunen skal lave aftaler, der kan trække i den rigtige retning. Radikale vil give alle byens børn en reel chance for at skabe sig et liv, hvor de er behøvet og ikke opbevaret.  De Radikale er derfor især glad for at bidrage til, at andelen af pædagoger i daginstitutionerne øges, at dagplejen bevares, at der nu søges om midler til samarbejdet mellem folkeskolens lærere og pædagoger, så børnene bliver dygtigere og også at idrætten tilgodeses. Alt sammen noget der vil kunne sikre at ressourcestærke familier vælger Albertslund til. Jeg synes vi har sendt et godt signal med den indgåede budgetaftale og takker partierne for en god proces."

Læs budgetaftalen og bilag