Virksomheder på charmeoffensiv

Skoleelever og virksomheder må besøge hinanden, hvis flere unge skal vælge håndværksvejen. Det er budskabet fra Strategisk Erhvervsforum, det tilbagevendende dialogmøde mellem Albertslund Kommune og byens virksomheder, der blev afholdt onsdag den 7. oktober. Erhvervssammenslutningen var medvært til mødet med temaet Kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden.


Virksomheder på charmeoffensiv - Albertslund Kommune

E&P Service på Smedeland 3 i Hersted Industripark var værter for mødet. Det er en virksomhed, der til daglig arbejder med bygningsvedligehold- og bygnings facility management, og som tidligere på året modtog kommunens virksomhedspris for deres arbejde med at skabe varige job for ledige i løntilskud og praktik.

Ny teknologi og flere i praktik

Virksomhedernes og medarbejdernes aktuelle udfordringer blev især belyst i et oplæg holdt af Lars Jess Hansen, Områdedirektør for Byggeri Øst hos Enemærke & Petersen og Michael Rask Pedersen, Konsulent i 3F.

”Vi har fiskesnøren ude efter de gode medarbejdere, og arbejder både med at ansætte praktikanter efter endt uddannelse og med at fastholde de medarbejdere, vi har”, kunne Lars Jess Hansen fortælle.
Enemærke og Petersen har fået en stor opgave med renovering i Stadionkvarteret i Glostrup og arbejder her med at gøre boligområderne bedre.

Det er virksomhedens oplevelse, at planlægning af ressourcer til projekterne til tider kan være kaotisk, men løser ved at have en bund af faste medarbejdere og ved at tilknytte lokale entreprenører på projekterne. Enemærke & Petersen har relativt nemt ved at tiltrække kandidater, men er klar over, at de går ind i en periode med flaskehalse og mangel på arbejdskraft. Interessen for at tiltrække unge er derfor stor og virksomheden arbejder med det på flere fronter. 3D-teknologi finder langsomt vejen ind i byggeriet og hos entreprenørerne, og det kræver andre kompetencer.

”Vi tror, at ny teknologi kan være med til at skabe større interesse hos unge. Men det er også vigtigt at fx familier med anden etnisk baggrund end dansk ser de gode muligheder i at få en erhvervsuddannelse. Vores medarbejdere stiller store krav til kvaliteten og har en faglig stolthed, som de giver videre til de unge på arbejdspladsen”, siger Lars Jess Hansen.
Fagforeningerne har fokus på at medarbejdere og ledige får de rette kompetencer. ”Vi skal være klar over, at ordinær uddannelse er den sikreste vej til beskæftigelse, og at mangel på praktikpladser derfor stadig er et kæmpe, kæmpe problem, som virksomhederne må være med til at løse”, sagde Michael Pedersen fra 3F.

Det er en udfordring, at der ikke er en direkte vej fra uddannelse til job, og det kan være et problem for mange at se kortere uddannelser som meningsfulde, hvis de ikke fører direkte ud i et arbejde på en virksomhed. Fagforeningen vil gerne gennemføre konkrete og målrettede projekter for at få mere direkte effekt af de indsatser, som virksomheder, Jobcentre og uddannelser sætter i værk for at få flere i arbejde og for at opfylde virksomhedernes ønsker om de rette kompetencer. ”Vi har 14.000 ledige. Udover det daglige arbejde med at vejlede og rådgive den enkelte ledige, må også arbejde metodisk med det og i konkrete projekt med flere deltagere”, siger Michael Pedersen.

Faglig stolthed fremfor snobberi

Den efterfølgende debat drejede sig om behovet for arbejdskraft og hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft i Albertslunds virksomheder set fra forskellige vinkler. I mindre grupper gik rundbordssamtalerne livligt og engageret.

”Der var bred enighed om, at det er en fælles opgave for kommunen, fagforeningen og virksomhederne at modarbejde uddannelsessnobberiet,” sagde borgmester Steen Christensen, med henvisning til de mange unge, der vælger gymnasiet frem for erhvervsskolerne. I dialogen blev der efterspurgt et bedre og tættere samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og Jobcentret fx om opkvalificering af de ledige, så de matcher de forskellige behov, som brancherne har. Det var en udbredt opfattelse, at unge skal informeres og motiveres tidligere, og at skolerne skal have mere fokus på at besøge virksomhederne og fortælle om hvilken uddannelsesvej, der er til diverse jobs. Og at virksomhederne må på charmeoffensiv og være åben for f.eks. besøg af skolerne, erhvervspraktikker for de unge samt have elevpladser, og dermed profilere de erhverv, som ikke kræver en gymnasieuddannelse.

På mødet blev der også peget på forældre og i sær mødrene mulighed for at ændre synet på deres børns uddannelsesveje. Mange har høje ambitioner for deres børn, men de peger ikke på håndværkerfag som en mulig karrierevej, og det kniber derfor med motivationen for at tage en uddannelse på teknisk skole. En sådan motivation kan også opnås ved at et tættere samarbejde mellem skole og virksomheder.

Enemærke & Petersen netværker på uddannelsesinstitutionerne for at finde fremtidens medarbejdere. ”Vores netværk kan godt være slidte, derfor spørger vi de unge, når vi mangler nye medarbejdere, ligesom vi også rekrutterer dem gennem jobopslag og samarbejde med Jobcentret”, fortæller Lars Jess Hansen.

Hjælp at hente

”Vi må spørge os selv, hvordan vi lægger en anden linje, der motiverer og informerer unge om de mange jobmuligheder, der er på erhvervsområdet”, sagde Steen Christiansen i sin opsamling med et spørgsmål til både forældre, skoler, fagforeninger og virksomhederne. 

Borgmesteren glæder sig over de konkrete kontakter, der blev udvekslet over bordene, og som peger frem mod tættere samarbejder.
Hovedstadens Rekrutteringsservice, Københavns Tekniske Skole, Herstedøster Skole, Erhvervssammenslutningen og Jobcenter Albertslund informerede om de tilbud de har til virksomhederne om samarbejde, rekruttering og opkvalificering af arbejdskraften.

”I hele regionen har vi fokus på at skabe vækst og tiltrække virksomheder. Der er ingen tvivl om, at virksomheder og kommuner har brug for hinanden og kan støtte hinanden i målet om både at skabe vækst og at sikre at medarbejderne er der, og at de har de rette kvalifikationer, siger Steen Christiansen.