Nyt plangrundlag for Hersted Industripark: Hvad er tidsplanen ?

Indenfor de næste 1½-2 år fastlægges et nyt plangrundlag for Hersted Industripark. Se hvornår du kommer med i dialogen


Nyt plangrundlag for Hersted Industripark: Hvad er tidsplanen ? - Albertslund Kommune

I 2015 vedtager kommunalbestyrelsen i Albertslund en ny vision og planstrategi for byen. I forlængelse heraf fastlægges et nyt plangrundlag.

Nye fysiske rammer

Den gældende byplanvedtægt (nr. 5 1963) for Hersted Industripark vil blive aflyst og erstattet af en rammelokalplan. Vi forventer, at den er vedtaget inden udgangen af 2016. Herefter vil detailplanlægningen for mindre dele af området blive sat i gang. I første omgang centerområdet ved den nye station og Højhuset på Naverland 2.

Dialog med berørte parter

Kommunen udvikler planerne i dialog med de lokale aktører, både på offentlige borgermøder og særskilte møder med f.eks. investorer, grundejere og lejere i berørte områder. Etablering af adgangsvejen til letbanestationen vil være et af elementerne i planlægningen.