God miljørådgivning og sagsbehandling – hvordan gør vi i Albertslund?

Konstruktiv dialog er fremmende for ethvert samarbejde og også for et bedre miljø


God miljørådgivning og sagsbehandling - hvordan gør vi i Albertslund? - Albertslund Kommune

Ved miljøtilsyn vejleder vi om, hvordan virksomheden overholder miljølovgivningen, men også om andre miljøudfordringer som virksomheden har fx. energiforbrug. Vi formidler også kontakt til andre fagområder, når virksomheden kan have gavn af det, fx. energigennemgang, Grøn Butik, Jobcentret eller tekniske medarbejdere.

Ensartede miljøkrav

Kommunens mål er at håndhæve miljøkravene ensartet. Hvis din virksomhed oplever noget andet hører vi gerne fra dig på miljo@albertslund.dk.

Vi lægger stor vægt på den indledende kommunikation om en miljøsag. Vi skal så tidligt som muligt have de korrekte oplysninger fra virksomheden og virksomheden skal kende sagsforløbet i kommunen. Sagsbehandlingen kan først startes, når de nødvendige oplysninger er leveret. Det tager ofte tid for virksomheden at levere oplysningerne, ligesom den politiske proces, der også er et led i sagsbehandlingen.

Kortere sagsbehandlingstid

Vi ønsker at nedbringe den samlede sagsbehandlingstid ved at forbedre kommunikationen mellem fagområder og ved at behandle en sag på flere fagområder samtidigt. Vi er desuden med i den fælles offentlige digitaliseringsindsats, som skal gøre det tydeligt, hvad der skal indsendes af oplysninger fx. ved spildevandstilladelser.

Nyt i Miljøavisen

I Miljøavisen informerer vi tre gange årligt om nye projekter og ny lovgivning til alle virksomheder i Albertslund.