Øget fokus på unge i erhvervsuddannelse

Projekter, valgfag og vejledning inspirer elever til uddannelse


Øget fokus på unge i erhvervsuddannelse - Albertslund Kommune

Albertslund Kommune deltager i "Projekt Young Skills – Klædt på til en erhvervsuddannelse", der afklarer unges uddannelsesvalg med særligt fokus på EUD. Lærere, forældre og elever øger deres kendskab til EUD.

Valgfag på skoler

Herstedvester Skole opretter et valgfag med særligt fokus på erhvervsuddannelserne. På Egelundskolen skal alle valgfagslærere have aftaler med ungdomsuddannelser, virksomheder, foreninger, eller andet, der kan give den unge inspiration valg af arbejde, uddannelse eller andre måder at fordybe sig i deres interesser. En del 8. klasser besøger DM i SKILLS, hvor de møder de erhvervsfaglige uddannelser.

Skoler knyttes til erhvervsuddannelser

I 2015 har kommunen afsat midler til at en del af valgfagene får større tilknytning til erhvervsuddannelserne, og politisk arbejdes der på at etablere en 10. EUD klasse på Albertslund Ungecenter målrettet erhvervsfaglig uddannelse.
Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen og lærerne på Albertslunds skoler vejleder eleverne om valg af uddannelse.

Uddannelsesparate elever

I 8. klasse får alle elever en uddannelsesparathedsvurdering, og særlig vejledning, hvis de har behov for det. I hele skoleforløbet har eleverne emnet Job og Uddannelse, hvor de får en forståelse for arbejdsmarkedet, og overvejer alle uddannelsesmuligheder.