Løntilskud

Virksomheden kan ansætte en potentiel ny medarbejder med løntilskud, hvis medarbejderen har været ledig længe


Løntilskud er typisk på 3 måneder, men kan forlænges i op til 12 måneder. Den nye medarbejder skal som hovedregel have haft 6 måneders ledighed. Der skal som minimum udbetales overenskomstmæssig løn.

Der findes løntilskudsordninger for nyuddannede, handicappede, ledige over 55 år samt førtidspensionister.
Blanketter til brug ved etablering findes på www.jobnet.dk