Elevpladser

Jobcentret kan hjælpe med at etablere voksenlærlingeaftaler og virksomhedsrevalidering. Praktikpladsaftaler for elever formidles via erhvervsskolerne


Voksenlærling
En virksomhed kan Indgå en uddannelsesaftale med en ufaglært medarbejder eller en ledig. Personen skal være over 25 år og ikke have uddannelse i forvejen. Virksomheden kan få tilskud, hvis ansættelsen sker inden for et fag, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Revalidering
Hvis en person har begrænsninger i arbejdsevnen er der mulighed for at etablere en revalidering f.eks. i en virksomhed, så personen kan lære et nyt fag. Der skal lægges en revalideringsplan.

Elevpladser
Praktikpladser for elever kan slås op på praktikpladsen.dk