Faktaark

Jobcentret har udarbejdet faktaark om de forskellige muligheder for at få arbejdskraft og fastholde arbejdskraft


Søg og annoncer efter medarbejdere
Jobnet - din online jobbank
Workindenmark - udenlandsk arbejdskraft
Rekruttering

Udvid mulighederne for at finde medarbejdere
Virksomhedspraktik
Elev- og lærlingeforløb - elever under 25 år
Voksenlærlinge - elever over 25 år
Fagpilot
InnoBooster - vækst med viden
Praktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen (EGU)
Fritidsjob for unge
Mentorordning
Opkvalificeringsjob
Løntilskud
Løntilskud til førtidspensionister (tidl. skånejob)
Løntilskud til nyuddannede med handicap
Virksomhedsrevalidering
Seniorjob i kommunen
Fleksjob

Få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap
Fraværs- og fastholdelsespolitik
Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale
Fast-track opfølgning ved risiko for langvarige sygemeldinger
Mulighedserklæring
Fastholdelsesplan
Jobcentrets otte ugers opfølgningssamtale
Fem måneders (= 22 ugers) revurdering af sygedagpengesager /refusion til arbejdsgiver
Jobafklaringsforløb
Anmeldelse af/refusion for sygefravær
Rundbordssamtaler
Delvis syge- eller raskmelding
§ 56 aftale - refusion ved kritisk/kronisk sygdom
Arbejdspladsindretning - bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber
Personlig assistance

Få hjælp til opkvalificering af medarbejdere
Jobrotation - efteruddannelse af medarbejdere
Sporskifte - nye veje for nedslidningstruede medarbejdere
Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)
Forberedende voksenundervisning (FVU)
Ordblindeundervisning (OBU)
Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)


Rådgivning ved afskedigelser og partnerskabsaftale
Arbejdsfordeling - hvis virksomheden midlertidigt mangler opgaver
Assistance ved større afskedigelser
Samarbejdsaftale