Kommende udbud

I perioden 2016 kigges der nærmere på følgende områder og vi forventer at sætte områder i udbyd/genudbud


Udbudsplanen 2016

Disse varer og tjenesteydelser kan enten blive udbudt gennem Albertslund Kommune, Vestegnens indkøbsforum eller SKI.

 

 • Akut krisehjælp og anden psykologisk rådgivning for medarbejdere
 • Fødevarer til ikke-storkøkkener samt eventuelt varekategorier udover de aftaledækkede, evt. i regi af VIF eller SKI frivillig
 • Diabetesartikler (evt. i regi af K29)
 • Tekniske hjælpemidler (Genudbud af gr. 1 madrasser, gr. 3 lifte og gr. 4 kørestole)
 • Tolkning (evt. inkl. videotolkning også)
 • Vikarer - sundhedsområdet
 • Innovationspartnerskab med øvrige kommuner og Markedsmodningsfonden v. Erhvervsstyrelsen om løsninger, der kan reducere antallet af indlæggelse hos ældre, der skyldes dehydrering
 • Fagsystemer, bl.a. omsorgssystem
 • Fersk Fisk (tilbudsindhentning)

 

Afsluttet i 2016:

 • Praktisk pleje og personlig hjælp (tilbudsindhentning i 2016)
 • Forbrugsartikler (rengøringsmidler, engangsservice og fødevareemballage, aftørringspapir m.v.)
 • Fødevarer til storkøkkener (ordrer>1500 pr. levering)
 • Kontormøbler
 • Brændstof
 • Befordring af skoleelever og pensionister (gennemføres af Movia)
 • ESDH
 • Softwarelicenser