Undgå blinde alarmer

Det kan godt betale sig at undgå de blinde alarmer - der opkræves nemlig et gebyr hvis brandvæsnet rykker ud forgæves


Det er ikke et formål i sig selv at opkræve gebyr for de blinde alarmer og vi ser helst, at det ikke er nødvendigt at opkræve gebyret på 3.700 kr.

Ved at følge disse få huskeregler, vil mange - måske alle - blinde alarmer kunne undgås:

  • Personale, der betjener anlægget, skal være instrueret i anlæggets drift og betjening
  • Håndværkere skal gøres bekendt med, at der er automatisk brandsikringsanlæg og, at de kun må arbejde i dækkede områder, når den eller de aktuelle grupper er frakoblede
  • Prøver på anlægget sker internt med alarmoverførslen frakoblet eller i samarbejde med vagtcentralen
  • Anlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger og Dansk Brandteknisk Instituts forskrifter for de pågældende anlæg