Brand- og redningsarealer

Når der bygges eller bygges om, er det vigtigt at sikre plads til brand og redningsaktioner


Vi har udarbejdet en folder der beskriver de vigtigste krav fra bygningsreglementet.

Du kan blandt andet læse om:

  • Tilkørselsveje
  • Belægning
  • Afmærkning
  • Parkering på brandarealer

Læs folderen Orientering om brandarealer og tilkørselsveje