Affaldsregulativer og planer


Regulativ

Regulativ for erhvervsaffald gælder for alt affald fra erhverv. I regulativet beskriver Alberslund Kommune, hvordan du skal sortere og behandle de forskellige typer affald og din virksomheds pligt og ansvar.

Affaldsplan 2013 - 2018

Affaldsplanen er et vigtigt redskab for kommunens administration af affaldsområdet, da den beskriver visioner, målsætninger og fokusområder for affaldsområdet i 2013 - 2018.

Affaldsplanen er opdelt i en hoveddel, som omfatter mål og fokusområder for planperioden, samt en bilagsdel der indeholder kortlægning og prognoser.