IE-virksomheder


Særligt forurenende virksomheder, som skal have en miljøgodkendelse indeholdende vilkår og krav til miljøforhold, og hvor virksomhedstypen er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Albertslund Kommune har pt. 2 IE-virksomheder, et varmeværk og et affaldsdepot.