Takster


Timebetalingen er:

  • For 2014: 302,95 kr. pr. time
  • For 2015: 308,70 kr. pr. time

Der skal ikke betales moms af beløbet. Taksten pristalsreguleres årligt af Miljøstyrelsen.

For "fremmede tjenesteydelser", det vil sige hvor myndigheden i forbindelse med tilsyn og godkendelse får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.