VOC


VOC er en forkortelse for den engelske betegnelse Volatile Organic Compounds – på dansk flygtige organiske forbindelser. Virksomheder og visse aktiviteter med væsentlige udslip af VOC reguleres efter en særlig bekendtgørelse, VOC-emissionsbekendtgørelsen fra 2012.

VOC-emissionsbekendtgørelsen indeholder EU-krav, der forpligter virksomheder eller de særlige aktiviteter til at begrænse luftforurening med flygtige organiske forbindelser.