Lugtgener


En række virksomhedstyper kan være generende for omgivelserne på grund af lugt. Det er især fødevare- og foderproducenter, affaldsbehandlingsanlæg og virksomheder, der anvender organiske opløsningsmidler, der bidrager til lugtgener for de omkringboende.

I Miljøstyrelsens lugtvejledning findes grænser for, hvor meget det må lugte fra virksomhederne. Kommunerne har mulighed for at fastsætte vilkår for lugtbegrænsning på virksomheder. Det er særligt relevant i områder, hvor erhverv ligger side om side med et boligområde.

Lugtvejledningen