Opgravning af tank

Olietanke der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og sløjfes


  • Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til.
  • Rørforbindelsen til fyret afbrydes.
  • Tanken graves op.

Vi anbefaler, at villaolietanke, der tages ud af brug og som er omfattet af den lovpligtige forsikringsordning for villaolietanke, graves op. Skulle det ved opgravningen vise sig, at der er en forurening så vil forsikringsordningen som udgangspunkt dække oprensning af forurening.