Afblænding af tank

Olietanke der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og sløjfes


  • Olietanken skal tømmes for olie. Opsugningen foretages i flere omgange for at væske langs siderne kan løbe til.
  • Påfyldningsstudsen og udluftningsstudsen fjernes og tanken plomberes, så påfyldning ikke er mulig.
  • Rørforbindelsen til fyret afbrydes.

Hvis der ved nedgravede tanke er fare for sammenstyrtning (f.eks. ved tung kørsel ovenpå tanken), så anbefaler vi, at tanken sandfyldes eller graves op. Plasttanke bør altid sandfyldes for at forhindre, at de stiger op til overfladen, ved høj grundvandsstand.