Tanken skal være godkendt til at opbevare olie


Når du køber en ny olietank, skal du huske, at leverandøren skal overdrage dig en tankattest. Tankattesten er din garanti for, at den købte tank er CE-mærket eller typegodkendt til at opbevare fyringsolie.