Flytning af olietank

Send en anmeldelse inden du etablerer en ny tank


Nedgravede olietanke må ikke flyttes. Overjordiske tanke må flyttes – dog skal der altid ske anmeldelse til kommunen, da nedtagningen betragtes som en sløjfning og opstilling af tanken på et nyt sted er at betragte som en nyetablering.

Til disse tanke er der ikke altid udfærdiget en tankattest. Her skal du sikre dig, at tanken er forsynet med mærkeskilt, hvor fabrikationsår og andre specifikationer fremgår.

Hvis du ikke har en tankattest skal oplysningerne fra mærkeskiltet meddeles kommunen. Ellers gælder samme anmelderegler som for nye tanke.