Udskiftning af rør

Tanke på 6.000 liter og derover er omfattet af krav om egenkontrol, inspektion og tæthedsprøvning


Har din tank nedgravede rør, der ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal de udskiftes med typegodkendte rør, f.eks. rør, som er både galvaniserede og plasttapebeviklede, senest 30 år efter installation.

Du kan finde en beskrivelse af kravene til typegodkendte nedgravede og overjordiske rørsystemer i olietanksbekendtgørelsen.