Erklæring om forureningstilstand


Albertslund Kommune skal efter anmodning fra en grundejer, der selv har foretaget en forureningsundersøgelse, afgive en erklæring om arealets forureningstilstand. Erklæringen skal være i overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra Region Hovedstaden.