Genbrugsstationen


Du må aflevere op til 1 m3 jord fra din ejendom på genbrugsstationen, hvis din ejendom ikke er registreret som forurenet.