Genbrugsstationen

Inden du flytter jord væk fra en ejendom skal du anmelde det til kommunen


Du må som udgangspunkt aflevere op til 1 m3 ren jord fra din ejendom på genbrugsstationen, hvis din ejendom ikke er registreret som forurenet.