§ 8 tilladelsen


Formålet med tilladelsen er at sikre, at den planlagte ændrede anvendelse eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Et byggeprojekt må ikke umuliggøre eller væsentlig fordyre en eventuel fremtidig offentlig indsats overfor forureningen.

Der kan blive stillet krav om at ansøger for egen regning udfører forureningsundersøgelser eller afværgetiltag overfor forureningen.

Når kommunen har udarbejdet et udkast til en § 8-tilladelse, sender vi det til kommentering i Region Hovedstaden.