Kommunale indsamlingsordninger


Albertslund Kommune har en række indsamlingsordninger, som virksomheder har pligt til at benytte, hvis du har de pågældende affaldsfraktioner. Det er ordningerne for ikke-genanvendeligt farligt affald, klinisk risikoaffald fra fx dyrlæger og tandlæger og for tømning af olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang.