Ikke-genanvendeligt erhvervsaffald


Kommunen anviser fortsat alt andet end kildesorteret genanvendelig erhvervsaffald, det vil sige alt blandet affald, alt forbrændingsegnet affald og alt affald til deponi.