Kommunale indsamlingsordninger for ikke-genanvendeligt farligt affald


Virksomheder der frembringer farligt affald, herunder klinisk risikoaffald, som er ikke-genanvendeligt, skal bruge kommunens indsamlingsordning for farligt affald. Du skal afleverer alt dit farlige affald mindst én gang om året.

Har du en olie- og benzinudskiller skal den også være tilmeldt den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere.

Hvis du vil bortskaffe dit ikke-genanvendeligt farlige affald uden om den kommunale indsamlingsordning, skal du søge om fritagelse fra den kommunale ordning.

Ansøgning om fritagelse