Anmeldelse af farligt affald


Når din virksomhed flytter til kommunen og har farligt affald, skal du huske at anmelde det til kommunen. Det gælder også selv om du ikke har ret meget. Af anmeldelsen skal det bl.a. fremgå, hvilke typer farligt affald, der fremkommer på virksomheden.

Affaldskatalog-koden (EAK-koden) du finder i affaldsbekendtgørelsen skal anføres, ligesom oplysninger om emballeringen, hvor stor mængder der forventes bortskaffet pr. år samt oplysninger om affaldets oprindelse, sammensætning og egenskaber.

Anmeldelse af farligt affald