Øvrige virksomheder der kan fritages efter ansøgning


Kommunen kan desuden fritage virksomheder efter reglerne i Affaldsbekendtgørelsen, bl.a. hvis kommunen vurderer, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion, fx virksomheder der er lukket, under konkurs, under tvangsopløsning eller rekonstruktion – se nærmere om ansøgning om fritagelse her.