Ansøgning om fritagelse

Din virksomhed kan ansøge om fritagelse for gebyret for erhvervsaffald, hvis den opfylder særlige vilkår. Fristen for 2016 er 20. juni 2016.


Du kan søge om fritagelse for gebyret, hvis du kan dokumentere, at din virksomhed i 2014 havde en momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. Det samme gælder hvis din virksomhed er nystartet i 2015 og havde en omsætning under 300.000 kr.

Du kan tillige søge, hvis du kan dokumentere, at virksomheden i 2016 ikke har affald. Det kan fx være virksomheder der er lukket, under konkurs, under tvangsopløsning eller rekonstruktion. 

Hvis du er med i den kommunale ordning for dagrenovation, selv får afhentet affald eller afleverer affald på en genbrugsstation, kan du ikke blive fritaget med begrundelse om, at din virksomhed ikke har affald.

Fristen for ansøgning om fritagelse for virksomheder, der vil søge om fritagelse for gebyret 2016 er 20. juni 2016. Virksomhederne er også orienteret om dette samtidig med udsendelse af fakturaen.

Der vil blive set bort fra ansøgninger om fritagelser, der er sendt til Albertslund Kommune efter fristen 20. juni 2016.  

Fritagelserne er altid kun 1- årige.

Hvordan ansøger jeg om fritagelse?

Du søger om fritagelse elektronisk her:

Ansøg om fritagelse

Du skal bruge oplysningerne fra fakturaen, CVR-nummer og P-nummer.

Vær opmærksom på, at virksomheden skal kunne dokumentere, hvorfor de skal have fritagelse. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation ved ansøgningen om fritagelse, så vil der automatisk bliver givet afslag på ansøgningen.

Når virksomheden søger om fritagelse sættes opkrævningen i bero.

Har din virksomhed ikke en computer, kan du anvende computere på Albertslund Bibliotek.

Betaling af gebyret giver ikke din virksomhed adgang til at benytte genbrugsstationer eller andre kommunale ordninger. Dem skal du betale særskilt for.

Erhvervsaffaldsgebyr 2015

Erhvervsaffaldsgebyret for 2015 er 2.222,00 kr. inkl. moms.

Virksomheder, der i 2013 havde en omsætning på mindst 300.000 kr., skal i 2015 betale dette gebyr, som dækker kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet.

Skæringsdatoen for ansøgning om fritagelse for virksomheder, der vil søge om fritagelse for gebyret 2015 er den 26. august 2015. Virksomhederne er også orienteret om dette samtidig med udsendelse af fakturaen.

Der vil blive set bort fra ansøgninger om fritagelser, der er sendt til Albertslund Kommune efter skæringsdatoen den 26. august 2015.

 

Erhvervsaffaldsgebyr 2012, 2013, 2014 og 2015

Fristen for ansøgning om fritagelse for gebyret er udløbet, og det er derfor ikke længere muligt at søge.

Hvem laver reglerne?

Reglerne for fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr fremgår af Affaldsbekendtgørelsen.