Erhvervsaffaldsgebyr 2017

Fristen for ansøgning om fritagelse for 2017 er 6. maj 2017.


Kommunen opkræver én gang årligt et administrationsgebyr hos visse virksomheder. I år har vi sendt faktura og information ud den 6. marts 2017.

Gebyret dækker kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet vedrørende erhverv. 

Vi har sat en frist for virksomheder, der vil søge om fritagelse for gebyret til den 6. maj 2017. Virksomheden kan ikke søge om fritagelse efter denne dato.