Erhvervsaffaldsgebyr

Fristen for ansøgning om fritagelse er 20. juni 2016. Fristen for betaling for 2016 var 18. maj 2016.


Kommunen opkræver et administrations- og planlægningsgebyr hos visse virksomheder. Gebyret opkræves én gang årligt.

Din virksomhed har den 18. april 2016 modtaget faktura og information om erhvervsaffaldadministrationsgebyr for erhverv for 2016. Betalingsfristen er 18. maj 2016.

Vi har sat en frist for virksomheder, der vil søge om fritagelse for gebyret til den 20. juni 2016. Virksomheden kan ikke søge om fritagelse efter denne dato.