Klub Stoppestedet

Formålet med Klub Stoppestedet er, at give medlemmerne mulighed for at hygge sig I socialt samvær med andre ligestillede, samt modvirke isolation og ensomhed. Klubben henvender sig udelukkende til voksne udviklingshæmmede bosiddende i Albertslund- eller en af omegnskommunerne.


Åbningstider
Hverdagsklubben, holder åbent to aftener om uge fra kl. 16.30 til kl. 21.30
Lørdagsklubben holder åbent hver anden lørdag fra kl. 10 til kl. 18.
Sidste fredag i måneden holder klubben caféaften, fra klokken 18 til 23. Alle medlemmer og inviterede gæster er velkomne. Denne aften serveres ikke aftensmad.

Personale
Der er ansat personale med pædagogisk baggrund.

Medlemsindflydelse
I Klubben er medlemsindflydelse en selvfølge, både i det daglige og via fællesmøder og Klubrådet. Klubrådet består af seks brugere og to ansatte og vælges en gang i året.

Lovgrundlag
Klubben drives efter Servicelovens § 104, som et aktivitets og samværstilbud.

Aktiviteter
I Stoppestedet har vi, i årets løb, gang i mange forskellige aktiviteter så som:
Ture ud af huset
I computerhjørne kan man spille Play Station, computerspil eller surfe på internettet
Turneringer i dart, yatzy og billiard.
Fællesspisning: I vores køkken tilberedes sund og god mad alle klubdage.
Fester med andre klubber.
Klubberne tilbyder medlemmerne en rejse årligt.
Her er masser af hygge og sjov, og der er altid plads til at tale om de det der ikke er

så nemt.

Medlemskab og pris
Hvis du ønsker at blive medlem, kan du henvende dig til klubben, eller Albertslund Kommune, for at få tilsendt ansøgningsskema. Ansøgningen behandles i visitationsudvalget og derefter får du svar. Det er din handle-og betalingskommune der har den endelige afgørelse. Der er normalt en sagsbehandlingstid på XX uger.
Det koster 61 kr om måneden at være medlem af hverdagsklubben, og 49 kr om måneden at være medlem at lørdagsklubben. Prisen pr. måltid er 35 kr.
Derudover skal medlemmerne selv betale for rejser, ture og andre udgifter i forbindelse med aktiviteter.