Hjemløse


Indgang til kommunen i forbindelse med Køreplan for god løsladelse:
I Albertslund Kommune er der i forbindelse med hjemløsestrategien oprettet en koordineringsgruppe, som håndterer alle praktiske henvendelser omkring Projekt God Løsladelse. Således skal man ved sådanne henvendelser sende en mail til socialogfamilie@albertslund.dk Att. Koordineringsgruppen for Projekt God Løsladelse ( Helen Beckgaard og Yemane Haghos). 

Indgang til kommunen i forbindelse med indsendelse af Udredning og Plan:
For at sikre at de Udredning og Planer, som forsorgshjem og herberg udarbejder, ender det rette sted i Albertslund kommune, skal planerne sendes til socialogfamilie@albertslund.dk att. Lone Wilken Boddum.

Spørgsmål kan stilles til enheden Voksne med særlige behov telefon 43 68 65 26