Hjemløse


Hvis du er hjemløs og har brug for råd og vejledning, kan du kontakte Cirkeline Gry Wagner på tlf. 43 68 65 01 eller på mail cirkeline.gry.wagner@albertslund.dk.

I Albertslund Kommune er det Den Kriminalpræventive Enhed, som håndterer alle praktiske henvendelser omkring Projekt God Løsladelse. Henvendelser herom rettes til Nina Schultz Nørgaard på tlf. 51 68 75 02 eller på mail nina.schultz.norgaard@albertslund.dk.