Handicapydelser


Hvis du har en langvarig lidelse eller et handicap, er der mulighed for handicapydelser.
Klik ind i venstremenuen og læs mere om

  • Merudgifter
  • Ledsagerordning og
  • Borgerstyret personlig assistance