Støttekontaktperson

En støttekontaktperson (SKP) tilbydes til personer med behov for støtte i egen bolig.


Meningen med et støttekontaktpersonforløb er at udvikle borgerens færdigheder, så borgeren kan leve så selvstændigt som muligt. Det kan være i forhold til hverdagsudfordringer såsom skabe netværk, få styr på økonomien, være i stand til at varetage opgaver i hjemmet m.m. SKPen kan også gå med til lægebesøg og til andre møder eller samtaler - eksempelvis med kommunen.

Som borger får man bevilget en støttekontaktperon for en periode efter en nærmere faglig vurdering af behovet for støtte.

For henvendelse angående SKP-ordningen kontakt
Berit Berrig på telefon 43 68 65 07 eller e-mail berit.berrig@albertslund.dk