Akutte psykiske problemer

Ved akutte psykiske problemer, der ikke kan afklares af egen læge eller anden relevant hjælpeforanstaltning, henvises til på telefon 38 64 06 71


Ved akutte psykiske problemer, der ikke kan afklares af egen læge eller anden relevant hjælpeforanstaltning, henvises til Psykiatrisk akutmodtagelse på telefon 38 64 06 71.

Ved akut opståede sociale problemer - fx husspektakler – henvises til Københavns Vestegns Politi på telefon 43 86 14 48.

Ved generelt behov for kontakt til støttekontaktperson henvises til tlf.: 40 20 49 46. Der vil blive fulgt op på din henvendelse hurtigst muligt. Telefonen er normalt åben fra kl. 8 – 16. Medarbejderen kan tilbyde en samtale og eventuelt henvise videre, såfremt det skønnes at være relevant.