Gråzoneprojektet

Et tværsektorielt samarbejde om udvikling af ideer, der fremmer sundheden for sårbare borgere


Formålet er at udvikle ideer til at håndtere nogle af de udfordringer i sundhedsvæsnet, der opleves på tværs af sektorer og blandt både patienter, brugere og professionelle.

Der udvikles ideer inden for fire områder:

-          Unge 14-18 årige med psykiatriske lidelser og med fokus på uddannelse

-          Voksne med psykiatriske lidelser med fokus på beskæftigelse

-          Sårbare med kronisk sygdom

-          Sundhedskonsulent funktion

Samarbejdsdrevet innovation er den tilgang, der anvendes i projektet. Det betyder, at der i idegenereringsforløbene lægges vægt på diversitet i interesser og viden, gensidig afhængighed, ansigt til ansigt møder i et tilstræbt magtfrit rum og med dialog baseret på et sprog der respekterer alle parter.

Deltagerne i idegenereringen er borgere og patienter, professionelle fra Albertslund Kommune eksempelvis jobcenter, hjemmepleje, PPR og familieafsnit m.fl. Professionelle fra Glostrup Hospital og Psykiatrisk Center Glostrup herunder psykologer, social sygeplejersker, sygeplejersker, socialrådgivere m.fl. Samt andre professionelle eksempelvis alment praktiserende læger og boligsociale medarbejdere.

Projektet løber over en 2 årig periode fra 2012-2014  og er delvist Finansieret af midler fra forebyggelsespuljen og delvist af Albertslund Kommune.

Du kan læse evalueringen af projektet her