Støtte til køb af bil

Servicelovens § 114 handler om lån til køb af bil, særlig indretning af bil, særlige kørekortskrav, tilskud til erhvervelse af kørekort samt fritagelse for betaling af afgift for brændstof


Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varigt nedsat  funktionsevne, der gør det meget vanskeligt, at dække dit daglige behov for kørsel uden brug af egen bil. Støtten ydes som lån.

Ved vurderingen lægges der vægt på din samlede evne til at færdes, herunder gangdistance og anden form for nedsat mobilitet, dit samlede kørselsbehov, alternative befordringsmuligheder samt kørselsformål.

Det har en betydning om du kører til arbejde, uddannelse, fritid/trivsel.


Det koster penge at have bil - også selv om den er bevilget af det offentlige. Du skal anslået bruge ca. kr. 3.000,- månedligt til udgifter til f.eks forsikringer, afdrag på lån, brændstof samt vedligeholdelse og reparationer.


Støtte til handicapbil søger du om hos Hjælpemidler ved at benytte selvbetjeningslinket eller kontakte os på 43 68 65 05 eller 43 68 65 15.

Invalideskilt til biler
Har du brug for et invalideskilt skal du søge det hos
Danske Handicaporganisationers Brugerservice.
Du kan også ringe til dem på tlf. 36 75 17 93.

Støtte til handicapbil

Hvis du, dit barn eller plejebarn har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil.

Ansøg om parkeringskort for personer med handicap

Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan købe et handicapparkeringskort. Det giver mulighed for at parkere på et offentligt område i længere tid og flere steder, end andre bilister må. På private parkeringspladser, fx ved et indkøbscenter, gælder andre regler.

Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap. Kortet skal ligge synligt i forruden på bilen.

Ansøgning

Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, som du kan hente på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. Du selv, samt din egen læge eller en hospitalslæge, skal udfylde skemaet og sende det med et foto til Danske Handicaporganisationer. På baggrund af din ansøgning afgør Danske Handicaporganisationers Brugerservice, om du kan købe et parkeringskort.

Et parkeringskortet er gyldigt i ti år, hvis din eller dit barns funktionsevne ikke forbedres væsentligt. Læs mere og se priser på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

Klage

Du kan inden fire uger efter afgørelsen klage til Rigspolitichefen.

Storebælt Handicap

Du kan søge om at få rabat, når du skal køre over Storebæltsbroen. Det hedder Storbælt Handicap. Prisen for en enkelttur med rabat er 182,40 kr. (2017).

Oven i de 5 procent BroBizz-rabat, som alle kan få, kan du som borger med handicap få yderligere 20 procent rabat (2017).

  • Du skal først have en BroBizz-aftale. Det koster 200 kr. (2017) i depositum.
  • Derefter søger du om en Storebælt Handicap-aftale hos Danske Handicaporganisationer.

Ledsagekort til kollektiv transport

Hvis du er bevægelseshæmmet eller har et psykisk handicap kan du søge om et ledsagekort til kollektiv transport med tog, metro og busser. Ledsagekortet giver dig ret til at køre på en børnebillet og medtage en ledsager på en børnebillet.

Det er Brugerservice hos Danske Handicaporganisationer, som administrerer ordningen, og det er der, du kan få svar på dine spørgsmål, se pris og kan søge om kortet. Kortet er gyldigt i tre år. Du skal selv søge igen, når kortet skal fornyes, men hvis du har en varig funktionsnedsættelse, behøver du ikke sende ny lægelig dokumentation.

Kørestole, elscootere og trehjulede knallerter

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som gør det svært eller umuligt for dig at færdes, kan du søge om at låne en kørestol, en eldreven kørestol, en trehjulet knallert eller lignende hos kommunen. Du kan naturligvis også selv købe dit transportmiddel hos en forhandler.

Kørekort ikke nødvendigt

Som almindelig kørestolsbruger betragtes du i færdselsloven som gående. Elscootere, elcykler og elkørestole betragtes som cykler. Du behøver ikke et kørekort, hvis du kører under 30 km/t.

  • Hvis du kører under 6 km/t, betragtes du som fodgænger og må køre på fortovet.
  • Hvis du kører over 6 km/t, betragtes du som cyklist og skal køre på cykelstien og kørebanen. Husk lys, når det er mørkt, diset eller tåget.

På borger.dk kan du læse mere om at søge støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

I lufthavnen

Hvis du er bevægelseshæmmet, synshandicappet, har fødevareallergi eller andet kan du også rejse med fly. Du skal forberede rejsen i lidt bedre tid og give fly- eller rejseselskabet og lufthavnen besked om dine behov.

Trafikstyrelsen oplyser om:

  • rejseplanlægning
  • at komme rundt i lufthavnen
  • at komme ombord i flyet
  • om ankomsten
  • om dine rettigheder samt
  • om reglerne for erstatning af dine hjælpemidler, hvis de bliver beskadiget.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere her på borger.dk om at søge aktindsigt.