Vægtstoprådgivning

Er du overvægtig, og vil du gerne tabe dig? Så har Sundhedshuset Albertslund et godt tilbud! Deltag i sundhedshusets Vægtstoprådgivning og kom i gang med varigt vægtstop eller vægttab.


Vægtstoprådgivning - Albertslund Kommune

Måske har du tidligere prøvet en hård slankekur, hvor du skulle ændre alle dine kostvaner for at tabe mange kilo på kort tid?

- Den kur er svær at holde, og de fleste giver op efter en tid og tager de fleste kilo på igen.

Med Små skridt metoden bevæger Vægtstoprådgivningen i sundhedshuset sig væk fra hurtige her og nu slankekure, der sjældent virker i længden. I stedet tilbyder vi et længere forløb, hvor du med små skridt får ændret dine vaner.

Små skridt metoden

I vægtstoprådgivningen lærer du at ændre dine vaner med små skridt. Vores metode baserer sig på, at du skridt for skridt foretager små ændringer i dine nuværende vaner – små ændringer, som du selv har lyst til, og som du let kan fortsætte med på lang sigt.

”Et mindre vægttab der kan vedligeholdes, er bedre end et større vægttab, der ikke kan vedligeholdes”

Små skridt metoden har følgende fordele for dig:

  • Små ændringer med stor effekt på vægten.
  • Små ændringer, du kan holde, giver dig motivation til at gå videre med flere små ændringer i kostvaner og livsstil.
  • De små ændringer er lystbetonede: Du bliver vejledt i at træffe de valg, der passer til dit liv, i stedet for at følge regler udstukket af en slankekur eller diætist.
  • Du får støtte fra vores vægtstoprådgiver.

Mål: Vægtstop eller vægttab

Målet med vægtstoprådgivningen er vægtstop og evt. et vægttab på ca. 10% af din udgangsvægt. Med et vægttab på ca. 10% sænker du din risiko for alvorlige livsstilssygdomme som type 2-diabetes og hjerte- og karsygdomme.

Har du allerede livsstilssygdomme, vil et vægttab betyde færre symptomer og bedring af tilstanden.

Forløbet

Vi sammensætter små hold på otte til tolv ligesindede deltagere, så du vil være sammen med andre overvægtige, der er motiverede for at gøre noget aktivt for at tabe sig.

Sammen med vores vægtstoprådgiver Malene bliver du vejledt til at finde den strategi, der virker for dig.

Forløbet strækker sig over 4 måneder, hvor du får støtte til at komme væk fra usunde vaner og i stedet opbygger nye vaner, der gavner din sundhed.

Du starter med en individuel samtale og deltager herefter på selve vægtstopforløbet. Her mødes du med gruppen ca. syv gange på 1½ time samt efterfølgende opfølgning.

Vi starter løbende nye hold. Næste hold starter i September 2016.

Der er mulighed for et individuelt forløb, hvis vægtstoprådgiveren vurderer at det er det mest hensigtsmæssige.

Hvem kan deltage?

Alle motiverede borgere med et BMI på 28-30 eller derover er velkomne.

Kontakt

Ring eller mail til fysioterapeut og vægtstoprådgiver Malene, hvis du ønsker at deltage i et vægtstoprådgivningshold eller har yderligere spørgsmål.

Malene svarer på alle henvendelser, men da der er mange interesserede, må du regne med, at der kan gå noget tid, inden du får svar.

Telefon: 51 66 34 14

Email: mmx@albertslund.dk

Du er også meget velkommen til at komme til Åben Vejning og høre mere om vægtstoprådgivningen her.

Læs mere om Åben vejning