Døgnbehandling

Efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov, kan der tilbydes en intensiv døgnbehandling. Der indstilles kun til døgnbehandling hvis det vurderes, at anden behandling ikke er tilstrækkelig.