Dagbehandling

Efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov, kan der tilbydes en mere intensiv dagbehandling.