Skift af leverandør


Skift af leverandør

Du har mulighed for at skifte leverandør med en måneds varsel fra enten den 1. eller den 15. i førstkommende måned.

Opsigelsen gives til Albertslund kommune, visitationsenhed på tlf. 27 52 48 22

Telefontid alle hverdage i Rådhusets åbningstid

Spørgsmål om priser på f.eks. tilkøb af ydelser besvares af den enkelte leverandør.

Her kan du se en samlede oversigt over Albertslund Kommunes godkendte leverandører