Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og pleje 2014-15

Kvalitetsstandarden er et udtryk for kommunens politisk fastlagte serviceniveau. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at sikre sammenhæng mellem det serviceniveau som kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har besluttet, og de konkrete ydelser, der gives støtte til i borgerens hjem. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af de forskellige ydelser, der gives støtte til borgere med forskelligt funktionsniveau.


Her kan du se kvalitetsstandarderne for 2014-15

Her kan du se ydelseskatalog for 2014