Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp

Albertslund Kommune har besluttet at konkurrenceudsætte opgaven med personlig pleje og praktisk hjælp, og dermed at overgå fra den eksisterende godkendelsesmodel til en udbudsmodel. Derfor vil der ikke fremover kunne godkendes leverandører af kommunen. Albertslund Kommune ønsker fremover, at opgaven skal varetages af to private leverandører og kommunen selv. Opgaven er offentliggjort d. 16. november på udbudsportalen på www.udbud.dk. Interesserede virksomheder kan melde deres interesse. Albertslund Kommune vil på den baggrund udvælge ca. 4-6 potentielle leverandører, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Kommunen vil herefter indgå kontrakt med to af disse. I forhold til den enkelte borger vil Kommunen informerer borgerne om det kommende udbud snarest muligt.